Meny Stäng

Kontaktuppgifter

kontakt@liusb.se

Ordförande

ordforande@liusb.se (f.n. Mikael Wittlock)

Kassör och vice ordförande

ekonomi@liusb.se (f.n. Christoffer Nilsson)

Medlemsskap

Vid önskan om medlemsskap, vänligen skicka med ditt LiU-ID och telefonnummer till kontakt@liusb.se.